Wczytywanie.
Proszę czekać.

menu

sprzedaż

produkty

kontakt

TRIPUS POLSKA - misja firmy

Polityka jakości (filozofia firmy)

Poprzez oferowanie niezawodnych w eksploatacji produktów (wyłączników i wtyczek), przyjaznej obsługi, krótkich terminów realizacji i lojalności chcemy nadać naszym produktom renomę w kraju i zagranicą. Poznawanie potrzeb rynku i spełnianie wymagań naszych klientów - tym się kierujemy.

Firmę TRIPUS POLSKA cechują:

Poznawanie i spełnianie wymagań i potrzeb rynku i naszych klientów.

Partnerskie stosunki z dostawcami oparte na wzajemnym zaufaniu.

Przestrzeganie ustawowych przepisów i regulacji.

Kształtowanie nowych produktów jako przyjaznych środowisku.

Obniżanie kosztów poprzez planowanie i nadzorowanie jakości.

Ciągła poprawa jakości jako odpowiedzialność wszystkich pracowników.

Kodeks wartości firmy TRIPUS POLSKA

Priorytetem naszej firmy jest spełnianie wymagań klientów, dokładne poznanie oraz dostosowanie się do ich indywidualnych potrzeb poprzez terminowe dostawy zgodnie z zasadą "zero-błędów". Jesteśmy przekonani, że jakość powstaje na każdym stanowisku pracy, poprzez przestrzeganie przepisów, procedur, i instrukcji. Za jakość odpowiadają wszyscy pracownicy firmy TRIPUS POLSKA i wszyscy tak samo angażują się w sprawy jakości oferowanych przez nas produktów. Mamy świadomość, że wysoka jakość jest podstawą do zapewnienia miejsc pracy i rozwoju firmy. Sukces firmy zależy od jej pracowników, dlatego przeprowadzamy cykliczne szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji oraz świadomości jakości. Nasi dostawcy są częścią naszego systemu. Wymagamy od nich wysokiej jakości oraz wspieramy ich w dążeniu do osiągania wspólnych celów. Stale doskonalimy i poprawiamy system jakości w naszej firmie. Kierownicy poszczególnych komórek są odpowiedzialni za stosowanie przepisów SJ w obszarze swego działania, nadzorowanie ich skuteczności oraz dopasowywanie ich do nowych wymagań i polityki firmy.

Cele ogólne polityki jakości

Poprzez oferowanie niezawodnych w eksploatacji produktów (wyłączników i wtyczek), przyjaznej obsługi, krótkich terminów realizacji i lojalności chcemy nadać naszym produktom renomę w kraju i zagranicą.

O nas