Page 9 - Tripus Polska
P. 9

Wyłączniki do pomp
                                                   Pump switches

           – wyłącznik z ochroną silnika (0-1)          – motor protection switch (0-1)
           – trójfazowy 3~                    – three phase 3~
           – wtyk 3P+N+Z 16 A; obrotnica faz           – plug 3P+N+E 16 A; phase reverse
           – osłona bryzgoszczelna                – splashproof cover

           Zastosowanie:                     Applications:
           – pompy głębinowe                   – submersible pumps
           – pompy do wody brudnej                – ground water pumps
           – pompy przenośne                   – portable pumps

           Napięcie znamionowe Un  3P/PE 400 V / 50 Hz      Rated voltage Un    3P/PE 400 V / 50 Hz

           Ochrona nadmiarowo-prÄ…dowa 0,25-16 A          Overload protection   0,25-16 A

           Stopień ochrony     IP54             Protection degree    IP54

           Wtyk CEE17 3P+N+Z 16 A                 Plug CEE17 3P+N+E 16 A
                              400 V 6 h                       400 V 6 h

           Wyjście na przewód do silnika z tyłu; dławica M20×1,5 Motor cable outlet   at the back; cable gland
                                                   M20Ă—1,5

           Podłączenie przewodu   5 złącz śrubowych       Motor cable connection screw-type terminals
           do silnika        zamknięte; bez                    (5 terminals)
           Wykonanie        przewodu do silnika
                                       Switch type       closed; without motor
                                                   cable

Artykuł Nr      Zakres ochrony
Article-no.      Overload protection
204.615 / 20P1473   1,0-1,6 A
204.615.02 / 20P1412 2,5-4 A
204.615.03 / 20P2403 6,3-10 A
204.615.04 / 20P1474 0,63-1 A
204.615.05 / 20P2375 10-16 A

           – wyłącznik z ochroną silnika (0-1)          – motor protection switch (0-1)
           – trójfazowy 3~                    – three phase 3~
           – z kablem zasilającym ok. 0,25 m; bez wtyczki     – with line cable ca.0,25 m; without plug
           – osłona bryzgoszczelna                – splashproof cover

           Zastosowanie:                     Applications:
           – pompy głębinowe                   – submersible pumps
           – pompy do wody brudnej                – ground water pumps
           – pompy przenośne                   – portable pumps

           Napięcie znamionowe Un  3P/PE 400 V / 50 Hz      Rated voltage Un    3P/PE 400 V / 50 Hz

           Ochrona nadmiarowo-prÄ…dowa 0,25-16 A          Overload protection   0,25-16 A

           Stopień ochrony     IP54             Protection degree    IP54

           PrzewĂłd zasilajÄ…cy    H07RN-F 4G1,5         Cable quality      H07RN-F 4G1,5

           Zakończenie przewodu   końcówki mosiężne KZ     Cable ends with     wire-end claws
           zasilajÄ…cego

           Wyjście na przewód do silnika z tyłu; dławica M20×1,5 Motor cable outlet   at the back; cable gland
                                       Motor cable connection M20Ă—1,5
           Podłączenie przewodu   5 złącz śrubowych       Switch type       screw-type terminals
           do silnika        zamknięte; bez                    (5 terminals)
           Wykonanie        przewodu do silnika                  closed; without motor
                                                   cable

Artykuł Nr      Zakres ochrony
Article-no.      Overload protection
204.616 / 20P1475   1,0-1,6 A
204.615.01 / 20P1476 1,6-2,5 A

                                                                9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14