Page 6 - Tripus Polska
P. 6

Wyłączniki do różnych maszyn
  Switches for various machines

        – włącz/wyłącz (0-1)             – On/Off (0-1)
        – trójfazowy 3~                – three phase 3~
        – wtyk CEE 3P+N+Z z obrotnicą faz       – plug CEE 3P+N+E with phase reverse
        – ochrona zanikowo-napięciowa         – undervoltage release
        – osłona bryzgoszczelna            – splashproof cover

        Zastosowanie:                 Applications:
        – pilarki do drewna              – wood splitters
        – przecinarki do metalu            – metal splitters
        – maszyny stolikowe              – table machines

        Napięcie znamionowe Un     400 V / 50 Hz Rated voltage Un       400 V / 50 Hz

        Czujnik termiczny uzwojenia Tak        Thermal contact       Yes

        Ochrona zanikowo-napięciowa Tak        Undervoltage release     Yes

        Ochrona nadmiarowo-prÄ…dowa -         Overload protection     -

        Stopień ochrony        IP54      Protection degree      IP54

        Wtyk CEE 3P+N+Z 16 A/400 V Plug                      CEE 3P+N+E 16 A/400 V
                           –6h                  –6h

        PrzewĂłd do silnika       H05RR-F 5G1,5 Motor cable         H05RR-F 5G1,5

        Zaciski przyłączeniowe     końcówka oczkowa φ4,3 Connection terminals claw cable lugs φ4,3 on
                        na ĹĽyle PE                 wire PE
                        pozostałe okute KZ             others crimped

  Artykuł Nr  Długość kabla do silnika                      Dodatkowe informacje
  Article-no. Length of motor cable                        Additional information
  20P1423   ok. 1 m
        approx. 1 m                             nakładka na przyciski STOP bez blokady
  20P2092   ok. 1 m                               push button cover STOP without lock
        approx. 1 m                             nakładka na przyciski STOP z blokadą
  20P2478   ok. 1 m                               push button cover STOP with lock
        approx. 1 m

        – włącz/wyłącz (0-1)             – On/Off (0-1)
        – jednofazowy 1~               – single phase 1~
        – wtyk CEE7/7 2P+Z 16 A            – plug CEE7/7 2P+E 16 A
        – ochrona zanikowo-napięciowa         – undervoltage release
        – osłona bryzgoszczelna            – splashproof cover

        Zastosowanie:                 Applications:
        – pilarki do drewna              – wood splitters
        – przecinarki do metalu            – metal splitters
        – maszyny stolikowe              – table machines

        Napięcie znamionowe Un     230 V / 50 Hz Rated voltage Un       230 V / 50 Hz
                                              Yes
        Czujnik termiczny uzwojenia Tak        Thermal contact       Yes
                                              -
        Ochrona zanikowo-napięciowa Tak        Undervoltage release     IP54
                                              CEE7/7 2P+E 16 A 230 V
        Ochrona nadmiarowo-prÄ…dowa -         Overload protection     H05RR-F 4G1,5 / app. 1 m
                                              claw cable lugs φ4,3 on
        Stopień ochrony        IP54      Protection degree      wire PE
                                              others crimped
        Wtyk CEE7/7 2P+Z 16 A 230 V Plug

        PrzewĂłd do silnika       H05RR-F 4G1,5 / ok. 1 m Motor cable

        Zaciski przyłączeniowe     końcówka oczkowa φ4,3 Connection terminals
                        na ĹĽyle PE
                        pozostałe okute KZ

  Artykuł Nr
  Article-no.

  20P2050

6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11