Page 4 - Tripus Polska
P. 4

Wyłączniki do różnych maszyn
  Switches for various machines

                – włącz/wyłącz (0-1)                      – On/Off (0-1)
                – trójfazowy 3~                        – three phase 3~
                – wtyk CEE17 3P+N+Z 16 A                    – plug CEE17 3P+N+E 16 A
                – ochrona zanikowo-napięciowa                 – undervoltage release
                – osłona bryzgoszczelna                    – splashproof cover

                Zastosowanie:                         Applications:
                – wiertarki stołowe                      – drilling machines
                – pilarki do drewna                      – wood splitters

                Napięcie znamionowe Un        3P/PE 400 V / 50 Hz   Rated voltage Un     3P/PE 400 V / 50 Hz
                                                            Yes
                Czujnik termiczny uzwojenia Tak                Thermal contact      Yes
                                                            -
                Ochrona zanikowo-napięciowa Tak                Undervoltage release   IP55
                                                            CEE17 3P+N+E 16 A
                Ochrona nadmiarowo-prądowa -                  Overload protection    400 V – 6 h
                                                            H05VV-F 5G1,5
                Stopień ochrony            IP55           Protection degree     4 claw cable lugs φ4,3

                Wtyk                 CEE17 3P+N+Z 16 A    Plug           blue wire to thermal
                                   400 V – 6 h                    contact

                PrzewĂłd do silnika          H05VV-F 5G1,5      Motor cable

                Zaciski przyłączeniowe        4 końcówki oczkowe    Connection terminals
                                   φ4,3

                                   żyła niebieska
                                   do czujnika termicznego

  Artykuł Nr         Zakres ochrony (nastawa)       Długość kabla do silnika
  Article-no.         Overload protection (setting)     Length of motor cable

  20P0647           -                   0,6 m

                – włącz/wyłącz (0-1)                      – On/Off (0-1)
                – jednofazowy 1~ / trójfazowy 3~                – single phase 1~ / three phase 3~
                – ochrona zanikowo-napięciowa                 – undervoltage release
                – nakładka na przyciski STOP awaryjny z blokadą        – emergency STOP push button cover

                Zastosowanie:                         Applications:
                – wiertarki stołowe                      – drilling machines
                – pilarki do drewna                      – wood splitters
                – przecinarki do metalu                    – metal splitters

                Czujnik termiczny uzwojenia w opcji              Thermal contact      in option

                Ochrona zanikowo-napięciowa Tak                Undervoltage release   Yes

                Ochrona nadmiarowo-prÄ…dowa -                  Overload protection    -

                Stopień ochrony            IP54           Protection degree     IP54

                Przewody               H05VV-F         Cables          H05VV-F

                Zaciski przyłączeniowe        końcówki oczkowe φ5,3  Connection terminals   claw cable lugs φ5,3

  Artykuł Nr         Długość kabla zasilającego / wtyczka Długość kabla do silnika       Informacje dodatkowe
  Article-no.         Length of line cable / plug      Length of motor cable         Additional information
  20P0871 / 1~ / 3~ (3P+N+Z) bez kabla               bez kabla               Uc 230 V / 50 Hz 4 zwierny
  20P2044 / 1~        without cable             without cable             Uc 230 V / 50 Hz 4 make-contact
                ok. 2 m / Uni-Schuko prosta      ok. 1 m / końcówki oczkowe φ4,3    dodatkowa żyła przewodu do czujnika
  20P2059 / 1~        approx. 2 m / Uni-Schuko straight   approx. 1 m / claw cable lugs φ4,3  termicznego
                                                      additional wire to thermal contact
  20P2063 / 1~        ok. 3 m / Uni-Schuko prosta      ok. 0,5 m               dodatkowa żyła przewodu do czujnika
                approx. 3 m / Uni-Schuko straight   approx. 0,5 m             termicznego
  20P2060 / 3~                                              additional wire to thermal contact
  20P0874 / 3~        ok. 2 m / Uni-Schuko prosta      ok. 0,5 m               dodatkowa żyła przewodu do czujnika
  20P0875 / 3~        approx. 2 m / Uni-Schuko straight   approx. 0,5 m             termicznego
  20P0876 / 3~                                              additional wire to thermal contact
                ok. 1 m / bez wtyczki         ok. 1 m
                approx. 1 m / without plug      approx. 1 m
                ok. 1,5 m / bez wtyczki        ok. 0,6 m
                approx. 1,5 m / without plug     approx. 0,6 m
                ok. 3 m / bez wtyczki         ok. 0,6 m
                approx. 3 m / without plug      approx. 0,6 m
                ok. 7 m / bez wtyczki         ok. 0,6 m
                approx. 7 m / without plug      approx. 0,6 m

4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9