Page 3 - Tripus Polska
P. 3

Wyłączniki do różnych maszyn
                                             Switches for various machines

              – włącz/wyłącz (0-1)                     – On/Off (0-1)
              – jednofazowy 1~ / trójfazowy 3~               – single phase 1~ / three phase 3~
              – ochrona zanikowo-napięciowa                 – undervoltage release

              Zastosowanie:                         Applications:
              – wiertarki stołowe                      – drilling machines
              – pilarki do drewna                      – wood splitters
              – przecinarki do metalu                    – metal splitters

              Czujnik termiczny uzwojenia Tak                Thermal contact    Yes

              Ochrona zanikowo-napięciowa Uc 230 V / 50 Hz         Undervoltage release Uc 230 V / 50 Hz

              Ochrona nadmiarowo-prÄ…dowa -                 Overload protection  -

              Stopień ochrony            IP54          Protection degree   IP54

              Przewody                H05VV-F        Cables        H05VV-F

              Zaciski przyłączeniowe         końcówki oczkowe φ4,3 Connection terminals claw cable lugs φ4,3

                                  dodatkowa żyła                additional wire
                                  przewodu do czujnika             to thermal contact
                                  termicznego

Artykuł Nr         Długość kabla zasilającego / wtyczka  Długość kabla do silnika    Dodatkowe informacje
Article-no.         Length of line cable / plug      Length of motor cable     Additional information
20P0872 / 1~        bez kabla               bez kabla
              without cable             without cable         Uc 230 V / 50 Hz 3 zwierny
20P0001 / 1~        ok. 2 m / Uni-Schuko prosta      ok. 1 m            Uc 230 V / 50 Hz 3 make-contact
              approx. 2 m / Uni-Schuko straight   approx. 1 m
20P0150 / 1~        ok. 2 m / Uni-Schuko prosta      ok. 0,6 m
              approx. 2 m / Uni-Schuko straight   approx. 0,6 m
20P0003 / 3~        ok. 2 m / 3P+Z 16 A 400 V – 6 h    ok. 1 m
              approx. 2 m / 3P+E 16 A 400 V – 6 h  approx. 1 m
20P0004 / 3~        ok. 2 m / 3P+N+Z 16 A 400 V – 6 h   ok. 1 m
              approx. 2 m / 3P+N+E 16 A 400 V – 6 h approx. 1 m
20P0128 / 3~        ok. 2 m / 3P+N+Z 16 A 400 V – 6 h   ok. 1,3 m
              approx. 2 m / 3P+N+E 16 A 400 V – 6 h approx. 1,3 m

              – włącz/wyłącz (0-1)                     – On/Off (0-1)
              – jednofazowy 1~ / trójfazowy 3~               – single phase 1~ / three phase 3~
              – ochrona zanikowo-napięciowa                 – undervoltage release
              – osłona bryzgoszczelna                    – splashproof cover

              Zastosowanie:                         Applications:
              – wiertarki stołowe                      – drilling machines
              – pilarki do drewna                      – wood splitters
              – przecinarki do metalu                    – metal splitters

              Czujnik termiczny uzwojenia w opcji              Thermal contact    in option

              Ochrona zanikowo-napięciowa Tak                Undervoltage release Yes

              Ochrona nadmiarowo-prÄ…dowa -                 Overload protection  -

              Stopień ochrony            IP55          Protection degree   IP55

              Przewody                H05VV-F        Cables        H05VV-F

              Zaciski przyłączeniowe         końcówki oczkowe φ4,3 Connection terminals claw cable lugs φ4,3

Artykuł Nr         Długość kabla zasilającego / wtyczka  Długość kabla do silnika    Informacje dodatkowe
Article-no.         Length of line cable / plug      Length of motor cable     Additional information
20P0402 / 1~        bez kabla               bez kabla           Uc 230 V / 50 Hz 3 zwierny
              without cable             without cable         Uc 230 V / 50 Hz 3 make-contact
20P2398 / 1~        ok. 2 m / Uni-Schuko prosta      ok. 1 m
              approx. 2 m / Uni-Schuko straight   approx. 1 m          Uc 230 V / 50 Hz 4 zwierny
20P0695 / 1~ / 3~ (3P+N+Z) bez kabla               bez kabla           Uc 230 V / 50 Hz 4 make-contact
              without cable             without cable         Uc 400 V / 50 Hz 4 zwierny
20P0098 / 3~        bez kabla               bez kabla           Uc 400 V / 50 Hz 4 make-contact
              without cable             without cable         dodatkowa żyła przewodu do czujnika
20P0060 / 3~        ok. 2 m / 3P+Z 16 A 400 V – 6 h    ok. 1 m            termicznego
              approx. 2 m / 3P+E 16 A 400 V – 6 h  approx. 1 m          additional wire to thermal contact

                                                                    3
   1   2   3   4   5   6   7   8