Page 22 - Tripus Polska
P. 22

WiÄ…zki kablowe. Przewody i kable.
  Cable harnesses

  Produkcja wiązek kablowych wg dokumentacji odbiorcy. Manufacturing of cable harnesses according to customer’s
  Produkcja przewodów przyłączeniowych trójfazowych documentation.
  z wtyczkami.                    Manufacturing three-phase connection wires with plugs.
  Produkcja przewodów i kabli jako części zamiennych Manufacturing wires and cables as a spare parts for Tripus
  do wyłączników produkcji Tripus.          circuit breakers.
  Zakres przekroju obrabianych żył przewodów: 0,35-6 mm2 Range of cable cross-sections: 0,35-6 mm2
  W standardzie:                   In standard:
  – k ońcówki konektorowe proste i kątowe; męskie i żeńskie: – c ontacts type straight, flag receptacles; male and female:
  6,3Ă—0,8; 4,8Ă—0,8; 2,8Ă—0,8              6,3Ă—0,8; 4,8Ă—0,8; 2,8Ă—0,8
  – końcówki typu clips               – contacts type clips
  – końcówki typu KZ nieizolowane oraz izolowane   – c ontacts type splice with or without isolation

22
   17   18   19   20   21   22   23   24