Page 21 - Tripus Polska
P. 21

Osłony przycisków
                                          Button covers

          – nakładka na przyciski STOP awaryjny z blokadą;     – emergency STOP push button cover with screws
           z wkrętami                       – easy to install (only 2 screws)
                                       – e mergency stop button snaps into place on being
          – łatwy montaż (tylko 2 wkręty)
          – grzybek awaryjny blokuje się po naciśnięciu        operated
          – po zatrzaśnięciu utrzymuje stycznik w pozycji „wyłącz” – keeps a contactor in the off-position
          – w opcji z uszczelką osłony bryzgoszczelnej zapenia   – a s an option, PVC covercan be mounted for optimum

           optymanÄ… ochronÄ™ przed kurzem i wilgociÄ… (IP65)      protection from dust and moisture (IP65)
          Zastosowanie:                       Applications:
          – pasuje tylko do wyłączników Tripus           – fits Tripus switch/plug combinations

Artykuł Nr     Kolor            Grubość montażowej flanszy blaszanej (z otworem montażowym)
Article-no.    Color            Metal thickness
30P0193 / 300.662 żółty-czerwony / yellow-red 0 mm bezpośrednio na wyłącznik / directly on the switch
30P1300 / 300.663 żółty-czerwony / yellow-red 2 mm
30P1670 / 300.664 żółty-czerwony / yellow-red 3 mm
30P1697 / 300.665 żółty-czerwony / yellow-red 3,7 mm
30P1012 / 301.301 szary-czarny / grey-black  0 mm bezpośrednio na wyłącznik / directly on the switch

          – osłona bryzgoszczelna przycisków z ramką i wkrętami   – transparent splashproof cover with frame and screws
          – optymalna ochrona przed kurzem i wilgocią (IP65)    – optimum protection from dust and moisture (IP65)
          – łatwy montaż                      – easy to install
          Zastosowanie:                       Applications:
          – pasuje tylko do wyłączników Tripus           – fits Tripus switch/plug combinations

Artykuł Nr     Kolor
Article-no.    Color
30P0468 / 300.530 żółty / yellow
300.828      czarny / black
300.222      niebieski / blue

          – uszczelka osłony bryzgoszczelnej przycisków      – gasket of splashproof buttons for emergency push
           do nakładek awaryjnych na przyciski STOP z blokadą    buttons on STOP buttons with lock and without lock and
           i bez blokady oraz jako część zamienna do osłon      as spare parts for splashproof covers with frame
           bryzgoszczelnych z ramkÄ…
                                       – provides optimum protection from dust and moisture
          – umożliwia optymalną ochronę przed kurzem i wilgocią   (IP65)
           (IP65)
                                       – easy to install
          – łatwy montaż                      – usable only with push cover or frame
          – do użycia tylko z ramką lub nakładką STOP        Applications:
          Zastosowanie:                       – fits Tripus switch/plug combinations
          – pasuje tylko do wyłączników Tripus

Artykuł Nr     Kolor
Article-no.    Color

35P0102 / 351.827 bezbarwny / transparent

                                                                    21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24