Page 2 - Tripus Polska
P. 2

Firma Tripus-Polska Sp. z o.o.
     Tripus-Polska Sp. z o.o. company

  Firma Tripus-Polska Sp. z o.o. powstała w 1995 roku, jako od-      Tripus-Polska Sp. z o.o. company was established in 1995 as
dział niemieckiej firmy Tripus Systems GmbH. Specjalizujemy się     a branch of a German Tripus Systems GmbH company. We special-
w produkcji łączników elektrycznych, przekaźników i wyłączni-      ize in production of electrical connectors, relays and undervoltage
ków zeronapięciowych. W grudniu 2015 roku firma Tripus-Polska      switches. In December 2015 Tripus-Polska Sp. z o.o. became a part
Sp. z o.o. została włączona do hiszpańskiego holdingu Gorlan Team.   of the Spanish Gorlan Team holding.

  Zakres asortymentowy naszych produktów zapewni Państwu         Our products range will provide you with solutions for any
rozwiÄ…zanie problemĂłw zwiÄ…zanych z instalacjÄ… elektrycznÄ… maszyn    issues connected to electrical wiring of industrial machines such
przemysłowych, takich jak: pompy, betoniarki, szlifierki, wiertarki,  as: pumps, concrete mixers, grinders, drills, metal and wood
maszyny do obrĂłbki metali i drewna, kosiarki do trawy i urzÄ…dzenia   working machines, lawnmowers and gardening equipment, belt
ogrodowe, przenośniki taśmowe, przecinarki do bruku itp.        conveyors, cobblestone cutters etc.

  Aparaty elektryczne naszej produkcji zapewniajÄ… sterownie sil-     Electrical equipment manufactured by us enables controlling
nikami elektrycznymi prądu przemiennego o mocy – standardowo      AC electrical engines with a standard power of up to 3 kW for
– do 3 kW dla zasilania jednofazowego, 4 kW dla zasilania trójfazowego single-phase power supply, 4 kW for three-phase power supply
(do 7,5 kW na zamĂłwienie). Produkujemy rĂłwnieĹĽ przekaĹşniki do za-    (custom made up to 7.5 kW). We also manufacture relays for
stosowań w automatyce i systemach sterowania oraz jednofazowe      use in automatics and control systems as well as single-phase
wyłączniki zeronapięciowe do wbudowania w korpusach maszyn.       undervoltage switches for implementation in machine bodies.
Oferujemy także usługi z wykorzystaniem naszego parku maszyno-     We also offer services of our machinery park such as: production
wego, takie jak: wykonywanie wiÄ…zek przewodĂłw, nawijanie cewek     of cable harnesses, coil winding, fabrication of details on injection
elektromagnetycznych, wykonywanie detali na wtryskarkach.        molding machines.

Spis treści
Contents

                          Strona                             Page

O nas 	                      2          About us 	                 2

Spis treści	                    2          Contents	                 2

Wyłączniki do różnych maszyn 	           3          Switches for various machines 	      3

Wyłączniki do betoniarek 	             7          Switches for concrete mixers 	       7

Wyłączniki do wiertarek WS-15, WS-16	       7          Switches for drills WS-15, WS-16	     7

Wyłączniki z hamulcem do różnych maszyn	      8          Switches with brake for various machines	 8

Wyłączniki do różnych maszyn 	           8          Switches for various machines 	      8

Wyłączniki do pomp	                9          Pump switches 	              9

Wyłączniki do wbudowania do różnych maszyn	    10          Switches for various machines 	      10

PrzekaĹşniki BR01	                 13          BR01 relays	                13

Zestyk dodatkowy do przekaĹşnikĂłw BR01	       13          Additional contact for BR01 relays	    13

Wyłączniki do wbudowania typ TP02 przyciskowe	   14          TP02 type pushbutton switches	       14

PrzekaĹşniki TP3250	                15          TP3250 relays	               15

Wyłączniki do wbudowania typ TP3251 przyciskowe 	 16          TP3251 type pushbutton switches 	     16

Wyłączniki do wbudowania typ TP3251 klawiszowe	  19          TP3251 type rocker switches	        19

Wyłączniki do kosiarek do trawy 	20                   Lawnmower switches 	20

Osłony przycisków	                 21          Button covers	               21

WiÄ…zki kablowe. Przewody i kable.	         22          Cable harnesses	              22
   1   2   3   4   5   6   7