Page 13 - Tripus Polska
P. 13

PrzekaĹşniki BR01
                                                              BR01 relays

                 Przekaźnik elektromagnetyczny BR01 załączany       The BR01 can either be operated mechanically, electrically
                 mechanicznie lub elektrycznie. Z podzespołem       or electrically on and mechanically off (only possible with
                 30P0025 /300.558/ załączany elektrycznie a wyłączany   electric on contact carrier 30P0025 /300.558/
                 mechanicznie.

                 – do sterowania silnikami                – motor starter
                 – jako ochrona zanikowonapięciowa w wyłącznikach     – power contactor
                 – s tyk rozwierny do standardowych wyłączników Tripus  – break-contact for Tripus standard brake

                  z hamulcem elektronicznym

                 Znamionowy prÄ…d cieplny Ith 400 V / 16 A         Conventional current Ith 400 V / 16 A

                 Obciążalność AC-1     230 V / 16 A / 6 kW      Breaking capacity AC-1  230 V / 16 A / 6 kW
                              400 V / 16 A / 11 kW                   400 V / 16 A / 11 kW

                 Obciążalność AC-3     230 V / 13,5 A / 3 kW     Breaking capacity AC-3  230 V / 13,5 A / 3 kW
                              400 V / 9A / 4 kW                    400 V / 9A / 4 kW

                 Obciążalność AC-15    400 V / 6A           Breaking capacity AC-15  400 V / 6A

                 Napięcie znamionowe cewki Uc wg wariantów wykonania Rated operating Voltage Uc see article variants

                 Styki Ĺ‚Ä…czÄ…ce       wsuwka 6,3Ă—0,8 mm Connection               flat connectors
                                                           6,3Ă—0,8 mm

                 Wymiary (dł.×szer.×wys.) ok. 53×41×59 mm        Dimensions (L×B×H)    approx. 53×41×59 mm

                 Masa           ok. 150 g           Weight          approx. 150 g

                 Mocowanie         2 wkręty            Fixing          2 screw-down brackets
                              φ3,7 mm – 21×34 mm                    φ3,7 mm – 21×34 mm

Artykuł Nr     Napięcie znamionowe cewki Uc       Program łączeń
Article-no.    Voltage Uc                Switching program
60P0145 / 305.233 230 V / 50 Hz              3Z / 3 make-contacts
60P0163 / 305.230 230 V / 50 Hz              4Z / 4 make-contacts
60P0227 / 305.231 230 V / 50 Hz              3Z1R / 3 make-1 break-contacts

60P0144 / 305.400 400 V / 50 Hz              4Z / 4 make-contacts
60P0228 / 305.431 400 V / 50 Hz              3Z1R / 3 make-1 break-contacts

          inne napięcia cewki na zapytanie     inne programy łączeń po zapytaniu
          other coil voltage on request      other switching programs after
                              request

                              Zestyk dodatkowy do przekaĹşnikĂłw BR01
                                   Additional contact for BR01 relays

                 – styk do załączania elektrycznego do przekaźników BR01 – electric on contact for BR01
                 – e lektryczne załączanie / mechaniczne wyłączanie   – electric on / mechanical off
                                              – connecion: flat connectors 6,3×0,8 mm
                  przekaźnika                      – can be slotted onto contactor
                 – styki łączące: wsuwka 6,3×0,8 mm            – fits all BR01 contactors
                 – zatrzaskuje się na przekaźniku
                 – pasuje do wszystkich przekaźników BR01

Artykuł Nr
Article-no.

30P0025 / 300.558

                                                                            13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18