Page 12 - Tripus Polska
P. 12

Wyłączniki do wbudowania do różnych maszyn
Switches for various machines

              – włącz/wyłącz (0-1)                    – On/Off (0-1)
              – jednofazowy 1~ / trójfazowy 3~              – singe phase 1~ / three phase 3~
              – płytka maskująca duża 102 mm×58 mm            – big masking plate 102 mm×58 mm
              – ochrona zanikowo-napięciowa               – undervoltage release
              – nakładka na przycisk STOP awaryjny z blokadą, odbloko- – e mergency STOP push button cover with lock,

               wanie następuje po przesunięciu czerwonego grzybka     release lock by sliding the cover

              Zastosowanie:                       Applications:
              – wiertarki stołowe                    – drilling machines
              – maszyny różne                      – various machines

              Znamionowy prÄ…d cieplny Ith 400 V / 16 A          Conventional current Ith   400 V / 16 A

              Obciążalność AC-1         230 V / 16 A / 6 kW   Breaking capacity AC-1    230 V / 16 A / 6 kW
                               400 V / 16 A / 11 kW                 400 V / 16 A / 11 kW

              Obciążalność AC-3         230 V / 13,5 A / 3 kW  Breaking capacity AC-3    230 V / 13,5 A / 3 kW
                               400 V / 9A / 4 kW                   400 V / 9A / 4 kW

              Obciążalność AC-15        400 V / 6A        Breaking capacity AC-15   400 V / 6A

              Napięcie znamionowe cewki Uc wg wariantów wykonania Rated operating Voltage Uc see article variants

              Styki Ĺ‚Ä…czÄ…ce           wsuwka 6,3Ă—0,8 mm Connection             flat connectors
                                                          6,3Ă—0,8 mm

              Wymiary (dł.×szer.×wys.)     ok. 102×58×132 mm Dimensions (L×B×H)         approx. 102×58×132 mm

              Masa               ok. 200 g        Weight            approx. 200 g

              Mocowanie             2 wkręty, max. M6    Fixing            2 screw-down brackets,
              Rozstaw otworów wkrętów      82,5 mm         Spacing of the screws holes max. M6
                                                          82,5 mm

              Mocowanie             otwĂłr montaĹĽowy     Mounting           panel cutout
                               69 mmĂ—46 mm                      69 mmĂ—46 mm

              Stopień ochrony          IP54           Protection degree      IP54

Artykuł Nr         Napięcie znamionowe cewki Uc   Program łączeń
Article-no.         Coil voltage Uc
20P1052 / 1~        230 V / 50 Hz           Switching program
20P0400 / 1~ / 3~ (3P+N+Z) 230 V / 50 Hz
20P2359 / 1~        230 V / 50 Hz           3Z / 3 make-contacts
20P0880 / 3~        400 V / 50 Hz
20P0844 / 3~        230 V / 50 Hz           4Z / 4 make-contacts

20P0749 / 3~        400 V / 50 Hz           3Z1R / 3 make-1 break-contacts

              inne napięcia cewki na zapytanie 4Z / 4 make-contacts
              other coil voltage on request
                               4Z / 4 make-contacts          dodatkowo uszczelka bryzgoszczelna
                                                   additional protection from dust and moisture

                               4Z / 4 make-contacts          dodatkowo uszczelka bryzgoszczelna
                                                   additional protection from dust and moisture

                               inne programy łączeń po zapytaniu
                               other switching programs after request

              – włącz/wyłącz (0-1)                    – On/Off (0-1)
              – jednofazowy 1~ / trójfazowy 3~              – singe phase 1~ / three phase 3~
              – płytka maskująca duża 102 mm×58 mm            – big masking plate 102 mm×58 mm
              – ochrona zanikowo-napięciowa               – undervoltage release

              Zastosowanie:                       Applications:
              – wiertarki stołowe                    – drilling machines
              – maszyny różne                      – various machines

              Znamionowy prÄ…d cieplny Ith 400 V / 16 A          Conventional current Ith   400 V / 16 A

              Obciążalność AC-1         230 V / 16 A / 6 kW   Breaking capacity AC-1    230 V / 16 A / 6 kW
                               400 V / 16 A / 11 kW                 400 V / 16 A / 11 kW

              Obciążalność AC-3         230 V / 13,5 A / 3 kW  Breaking capacity AC-3    230 V / 13,5 A / 3 kW
                               400 V / 9A / 4 kW                   400 V / 9A / 4 kW

              Obciążalność AC-15        400 V / 6A        Breaking capacity AC-15   400 V / 6A

              Napięcie znamionowe cewki Uc wg wariantów wykonania Rated operating Voltage Uc see article variants

              Styki Ĺ‚Ä…czÄ…ce           wsuwka 6,3Ă—0,8 mm Connection             flat connectors
                                                          6,3Ă—0,8 mm

              Wymiary (dł.×szer.×wys.)     ok. 102×58×94 mm     Dimensions (L×B×H)      approx. 102×58×94 mm

              Masa               ok. 200 g        Weight            approx. 200 g

              Mocowanie             2 wkręty, max. M6    Fixing            2 screw-down brackets,
              Rozstaw otworów wkrętów      82,5 mm         Spacing of the screws holes max. M6
                                                          82,5 mm

              Mocowanie             otwĂłr montaĹĽowy     Mounting           panel cutout
                               69 mmĂ—46 mm                      69 mmĂ—46 mm

              Stopień ochrony          IP54           Protection degree      IP54

     Artykuł Nr    Napięcie znamionowe cewki Uc   Program łączeń
     Article-no.    Coil voltage Uc          Switching program
     20P0629 / 3~   400 V / 50 Hz           4Z / 4 make-contacts
              inne napięcia cewki na zapytanie inne programy łączeń po zapytaniu
12             other coil voltage on request   other switching programs after request
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17