Page 10 - Tripus Polska
P. 10

Wyłączniki do wbudowania do różnych maszyn
  Switches for various machines

                – włącz/wyłącz (0-1)                   – On/Off (0-1)
                – jednofazowy 1~ / trójfazowy 3~             – singe phase 1~ / three phase 3~
                – płytka maskująca mała 64 mm×59 mm           – small masking plate 64 mm×59 mm
                – ochrona zanikowo-napięciowa              – undervoltage release
                – osłona bryzgoszczelna                 – splashproof cover

                Zastosowanie:                      Applications:
                – szlifierki stołowe                   – planers
                – maszyny różne                     – various machines

                Znamionowy prÄ…d cieplny Ith 400 V / 16 A         Conventional current Ith   400 V / 16 A

                Obciążalność AC-1         230 V / 16 A / 6 kW  Breaking capacity AC-1    230 V / 16 A / 6 kW
                                 400 V / 16 A / 11 kW                400 V / 16 A / 11 kW

                Obciążalność AC-3         230 V / 13,5 A / 3 kW Breaking capacity AC-3    230 V / 13,5 A / 3 kW
                                 400 V / 9A / 4 kW                  400 V / 9A / 4 kW

                Obciążalność AC-15        400 V / 6A       Breaking capacity AC-15   400 V / 6A

                Napięcie znamionowe cewki Uc wg wariantów wykonania Rated operating Voltage Uc see article variants

                Styki Ĺ‚Ä…czÄ…ce           wsuwka 6,3Ă—0,8 mm Connection            flat connectors
                                                           6,3Ă—0,8 mm

                Wymiary (dł.×szer.×wys.)     ok. 64×59×94 mm    Dimensions (L×B×H)      approx. 64×59×94 mm

                Masa               ok. 180 g       Weight            approx. 180 g

                Mocowanie             otwĂłr montaĹĽowy    Mounting           panel cutout
                                 52,5 mmĂ—45 mm                    52,5 mmĂ—45 mm

                Stopień ochrony          IP55          Protection degree      IP55

  Artykuł Nr         Napięcie znamionowe cewki Uc   Program łączeń
  Article-no.         Coil voltage Uc          Switching program
  20P0291 / 1~        230 V / 50 Hz           3Z / 3 make-contacts
  20P0830 / 1~ / 3~ (3P+N+Z) 230 V / 50 Hz           4Z / 4 make-contacts
  20P1682 / 1~        230 V / 50 Hz           3Z1R / 3 make-1 break-contacts
  20P0186 / 3~        400 V / 50 Hz           4Z / 4 make-contacts
                inne napięcia cewki na zapytanie inne programy łączeń po zapytaniu
                other coil voltage on request   other switching programs after request

                – włącz/wyłącz (0-1)                   – On/Off (0-1)
                – jednofazowy 1~ / trójfazowy 3~             – singe phase 1~ / three phase 3~
                – płytka maskująca duża 102 mm×58 mm           – big masking plate 102 mm×58 mm
                – ochrona zanikowo-napięciowa              – undervoltage release
                – osłona bryzgoszczelna                 – splashproof cover

                Zastosowanie:                      Applications:
                – wiertarki stołowe                   – drilling machines
                – maszyny różne                     – various machines

                Znamionowy prÄ…d cieplny Ith 400 V / 16 A         Conventional current Ith   400 V / 16 A

                Obciążalność AC-1         230 V / 16 A / 6 kW  Breaking capacity AC-1    230 V / 16 A / 6 kW
                                 400 V / 16 A / 11 kW                400 V / 16 A / 11 kW

                Obciążalność AC-3         230 V / 13,5 A / 3 kW Breaking capacity AC-3    230 V / 13,5 A / 3 kW
                                 400 V / 9A / 4 kW                  400 V / 9A / 4 kW

                Obciążalność AC-15        400 V / 6A       Breaking capacity AC-15   400 V / 6A

                Napięcie znamionowe cewki Uc wg wariantów wykonania Rated operating Voltage Uc see article variants

                Styki Ĺ‚Ä…czÄ…ce           wsuwka 6,3Ă—0,8 mm Connection            flat connectors
                                                           6,3Ă—0,8 mm

                Wymiary (dł.×szer.×wys.)     ok. 102×58×94 mm    Dimensions (L×B×H)      approx. 102×58×94 mm

                Masa               ok. 200 g       Weight            approx. 200 g

                Mocowanie             2 wkręty, max. M6   Fixing            2 screw-down brackets,
                Rozstaw otworów wkrętów      82,5 mm        Spacing of the screws holes max. M6
                                                           82,5 mm

                Mocowanie             otwĂłr montaĹĽowy    Mounting           panel cutout
                                 69 mmĂ—46 mm                     69 mmĂ—46 mm

                Stopień ochrony          IP55          Protection degree      IP55

  Artykuł Nr         Napięcie znamionowe cewki Uc   Program łączeń
  Article-no.         Coil voltage Uc          Switching program
  20P0131 / 1~        230 V / 50 Hz           3Z / 3 make-contacts
  20P0423 / 1~ / 3~ (3P+N+Z) 230 V / 50 Hz           4Z / 4 make-contacts
  20P1279 / 1~        230 V / 50 Hz           3Z1R / 3 make-1 break-contacts
  20P0327 / 3~        400 V / 50 Hz           4Z / 4 make-contacts
  20P2376 / 3~        400 V / 50 Hz           3Z1R / 3 make-1 break-contacts
                inne napięcia cewki na zapytanie inne programy łączeń po zapytaniu
                other coil voltage on request   other switching programs after request

10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15