Wczytywanie.
Proszę czekać.

menu

sprzedaż

produkty

kontakt

Misja firmy

Misja firmy

Poprzez oferowanie niezawodnych w eksploatacji produktów (wyłączników i wtyczek), przyjaznej obsługi, krótkich terminów realizacji i lojalności chcemy nadać naszym produktom renomę w kraju i zagranicą.

Poliktyka jakości (filozofia firmy)

Poznawanie i spełnianie wymagań i potrzeb rynku i naszych klientów.

Partnerskie stosunki z dostawcami oparte na wzajemnym zaufaniu.

Przestrzeganie ustawowych przepisów i regulacji.

Kształtowanie nowych produktów jako przyjaznych środowisku.

Obniżanie kosztów poprzez planowanie i nadzorowanie jakości.

Ciągła poprawa jakości jako odpowiedzialność wszystkich pracowników.

Kodeks wartości

Spełnianie wymagań klientów, poznanie i dostosowanie się do ich potrzeb poprzez terminowe dostawy zgodnie z zasadą "zero-błędów". Jesteśmy przekonani, że jakość powstaje na każdym stanowisku pracy, poprzez przestrzeganie przepisów, procedur, i instrukcji. Za jakość odpowiadają wszyscy pracownicy i wszyscy angażują się w sprawy jakości. Mamy świadomość, że wysoka jakość jest podstawą do zapewnienia miejsc pracy i rozwoju firmy. Sukces firmy zależy od jej pracowników, dlatego cyklicznie szkolimy wszystkich pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji oraz świadomości jakości. Nasi dostawcy są częścią naszego systemu jakości. Wymagamy od nich wysokiej jakości oraz wspieramy ich w dążeniu do osiągania wspólnych celów. Stale doskonalimy system jakości w naszej firmie. Poprawa jakości wpływa na obniżkę naszych kosztów. Kierownicy poszczególnych komórek są odpowiedzialni za stosowanie przepisów SJ w obszarze swego działania, nadzorowanie ich skuteczności i dopasowywanie do nowych wymagań.

Cele ogólne polityki jakości

Poprzez oferowanie niezawodnych w eksploatacji produktów (wyłączników i wtyczek), przyjaznej obsługi, krótkich terminów realizacji i lojalności chcemy nadać naszym produktom renomę w kraju i zagranicą.

O nas